En tolkning av de nya reglerna finns nu på SJF's hemsida.

Klicka här för att läsa tolkningen av de nya reglerna.