Kallelse till
Extra årsmöte!
Söndagen den 11:e december
10.00 - 10.15
• Avslut årsredovisning år 2015
• Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 2015
• Val av revisor för 2016
• Val av valberedning inför 2017
Styrelsen Bålsta Judoklubb 2016