Roland kommer Tisdag 31/1 19,30-21,00 och leder ett extrapass.

Första 45 min så är det för de yngre - 10 år ungefär. 

20,15 -21,00 så är det för de vuxna.