Fixardag 25/2 kl 10 till 14. Vi hjälps åt att färdigställa vår nya fina Dojo. Ju fler som hjälper till destå mer färdigställd hinner den bli så all hjälp tas tacksamt emot även om du bara kan en kort tid. Fixa med mackor m.m serveras.

Läs mer på

http://www.balstajudo.se/file/show/2080934