Det börjar närma sig årsmöte och vi behöver fler och nya personer till styrelsen. Styrelsens arbete är oerhört viktigt för Bålsta Judoklubb eftersom vi utan den inte ens skulle haft någon lokal att träna i. Styrelsearbete kan låta betungande, men valberedningens målsättning är att ha en tillräckligt stor styrelse för att den enskildes belastning ska vara hanterbar. Idag sitter styrelsen på flera år av erfarenhet så man behöver inte ha några förkunskaper, bara en önskan om att få Bålsta Judoklubb att fungera för alla tränande barns skull. Om du har några frågor eller redan nu är intresserad så kontakta mig gärna, antingen här på Facebook eller på onsdagkvällar när jag är i dojon. Hälsningar David Forsberg Valberedning, Bålsta Judoklubb