Måndag 24 augusti startar höstterminen med judo i dojon.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens och Svenska Judoförbundets rekommendationer.

Just nu gäller att “barn och ungdomar kan under rådande rekommendationer träna judo som vanligt” samt att “äldre ungdomar och vuxna bör träna med så få partners som möjligt”.

Efter diskussioner i styrelsen och med tränarna gör vi bedömningen att vårt ordinarie schema följer dessa riktlinjer.

Schemat från vårterminen kommer att behållas oförändrat.

Välkomna till en ny termin med judon som vi saknat så mycket!