Efter de senaste beskeden från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbunde, Svenska Judoförbundet och Håbo Kommun så har styrelsen beslutat att återuppta träningen. Enligt riktlinjerna så får barn födda 2005 och senare träna som vanligt, förutsatt att man är frisk och symptomfri.

Vår lokal räcker till för att ha 15 tränande samtidigt på mattan.

För att inte få trängsel, köer och oklarheter utanför dojon om vilka som får träna så provar vi nu inledningsvis med att man via mail anmäler sitt barn till respektive träningspass.
Detta görs på adressen anmalanbjkjudo@gmail.comsenast dagen innan träningspasset.

Vi svarar via mail om man är accepterad eller satt på väntelista. VIKTIGT att man avanmäler sig om man får förhinder så vi kan bjuda in andra tränande.

Träning kommer nu i början att bedrivas måndagar 18.00-1930 samt onsdagar 18.00-19.30 i gemensam grupp för alla oavsett ålder (7-16) och bälte.

Skulle intresset att träna överskrida 15 personer kommer ytterligare grupper tillkomma.

Torsdagar 19.00-20.30 fortsätter vi med fysträning i dojon. Denna träning är för alla åldrar, även födda tidigare än 2005. På detta pass tränar vi enskilt och ser till att hålla avstånd mellan stationerna. Anmälan även till detta pass enligt ovanstående.

Viktigt är att fortsatt tänka på avstånden och att inte dela utrustning eller vattenflaska eller liknande med andra. Använd inte omklädningsrummen utan byt om hemma innan och efter träningen, men använd överdragskläder för att inte smutsa eller blöta ner Judo-Gi’n.

Styrelsen/Tränarna