Styrelsen i Bålsta Judoklubb kallar härmed till årsmöte i Bålsta Judoklubb lördagen den 13/4 kl. 12.30

Årsmötet kommer att hållas i vår dojo på fabriksvägen 2
Årsmöteshandlingar kommer att anslås i dojon samt skickas ut via mail.

Kallelse till årsmöte