Så har vi då kommit igång med Summer Throwdown, Bålsta Judoklubbs sommarskola för nybörjare. 

15 st duktiga judokas i varierande åldrar har anmält sig och tränar bra tillsammans. I skrivande stund har vi hunnit gå igenom grunder i judo, falltekniker, ett första kast och en första fasthållning. Glass har intagits och leenden har spridits.